Vedic psychology

Ang Vedas ay isang sinaunang agham ng mundo, ang istraktura at integridad nito. Ang sikolohiyang Vedic ay isang sangay ng Vedas, isang agham na gumagana sa kamalayan ng isang tao, pag-aaral at pagpapagaling mga kaluluwa. Anumang iba pang mga direksyon ng sikolohiya ay gumagana sa isip ng tao at tulad ng modernong gamot treats kahihinatnan sa halip na sintomas. Vedic sikolohiya ng direksyon sa dibisyon ng isip at kaluluwa, ang pagkakaroon ng kaligayahan sa pamamagitan ng isang pacified isip.

Vedas at tagumpay

Sa entablado ng kakilala sa sikolohiyang Vedic, ang tanong ay kumalat, kung bakit ito ay tinatawag na sikolohiya ng tagumpay. Ang pag-unawa sa kung ano ang Vedas, maaari mong sagutin nang walang hirap: ang pasipikasyon ng pag-iisip at ang kaligayahan ay hindi maaaring hindi humantong sa tagumpay, materyal na kasaganaan, kaalaman kung saan makakakuha ng pera, kung paano itatapon ang mga ito, at sa pangkalahatan, kung bakit kailangan ng tao. Ngunit ang mga batas ng uniberso ay tulad na, kung hindi mo makamit ang kaligayahan, hindi mo malalaman ang tagumpay .

Ang sikolohiyang Vedic ng tagumpay ay ginagabayan ng mga sumusunod na layunin:

Ang pagsasanay ng Vedic sikolohiya ay naging napakalawak sa modernong mundo, tiyak na dahil tayo ay nakasanayan na humingi ng kaligayahan sa isip. Ang isang tao ay naghahanap ng kasiyahan sa pagkain, alkohol, nikotina, kasarian, ang lahat ng ito ay kapana-panabik sa isip, ngunit ang kaguluhan ay nagpapatuloy at may kakulangan.

Ang pinakamadaling paraan upang makilala ang sikolohiya ng Vedas ay ang mga salitang "tahimik, tahimik na kaligayahan". Matututuhan mong magpahinga, kalmahin ang iyong isipan, at tamasahin ang mga espirituwal na halaga: pakikipag-usap sa iyong mga mahal sa buhay, pag-unlad sa sarili, pagiging perpekto. Ang kagalakan na nakamit sa pamamagitan ng Vedas ay isang hindi mauubos, patuloy na lumalaki na kaligayahan.