Mga anyo ng imahinasyon

Ang imahinasyon ay isang malarawan na representasyon ng impormasyon, na laging naglalaman ng isang bagay na surreal, na walang lugar sa kasalukuyang katotohanan. Ang imahinasyon ay tumatagal ng maraming mga form, mula sa pinakamalapit sa mga katotohanan - pagpaplano, sa pinaka surreal - pangarap . Sa proseso ng imahinasyon, pag-iisip, memorya, pagtatasa, at gayundin ang paraan ng pang-unawa sa mundo na lumahok.

Mga uri ng imahinasyon

Mayroong limang mga pangunahing paraan ng imahinasyon sa sikolohiya:

Bilang karagdagan sa mga porma ng imahinasyon, mayroong isa pang bihirang binanggit na species - isang pag-iisip na eksperimento.

Ang pangunahing tampok nito ay isang proseso ng pag-iisip, kung saan ang isang tao ay kumakatawan sa isang salamin ng katotohanan sa hinaharap. Halimbawa, ang ganitong uri ng aktibidad ay ginamit ni Karl Marx nang igiit niya na ang komunismo ay mabubuhay lamang kung ito ay itinatag sa lahat ng mga bansa sa mundo.

Ang panaginip, bilang isang anyo ng imahinasyon, ay isang personified, isang tunay na posibilidad na walang deadline. Mula sa katotohanan hanggang sa panaginip, kami ay nahihiwalay lamang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kalooban, pagpapasiya, pagkilos, layunin at katuwiran sa sarili.

Mga imahe sa imahinasyon

Ang imahinasyon ay bumubuo ng mga imahe nito sa tatlong paraan:

  1. Ang agglutination ay isang anyo ng imahinasyon kung saan ang mga imahe na hindi nakakatugon sa katotohanan ay pinagsama. Halimbawa, ang aglutinasyon ay isang imahe ng isang sirena, kung saan ang isang babae (mukha at puno ng kahoy), isda (buntot) at algae (buhok) ay pinagsama. Ang pamamaraang ito ay ginagamit kapwa sa pagkamalikhain at hindi nalalaman, sa ating mga pangarap.
  2. Accent - bigyang diin ang isang bagay na hiwalay sa larawan.
  3. Typification - isang kumbinasyon sa isang imahe na tipikal para sa isang naibigay na panahon / bilog ng mga katangian ng tao.